info@apt-aluminium.de +49 2454 93 82 500

De eigenaars van deze site nemen de bescherming van uw persoonsgegevens zeer serieus. Wij behandelen uw persoonsgegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke privacyvoorschriften, alsmede deze privacyverklaring.

Het gebruik van onze website is doorgaans mogelijk zonder opgave van persoonsgegevens. Voor zover er op onze website persoonsgegevens (zoals naam, adres of e-mailadressen) worden verkregen, gebeurt dit waar mogelijk altijd op vrijwillige basis. Deze gegevens worden zonder uw uitdrukkelijke toestemming niet aan derden doorgegeven.

Wij wijzen u erop dat er bij de gegevensoverdracht op internet (bv. bij communicatie per e-mail) lacunes in de veiligheid kunnen optreden. Het is niet mogelijk de gegevens waterdicht af te schermen tegen toegang door derden.

Cookies

Deze website maakt voor een deel gebruik van zogenaamde cookies. Cookies veroorzaken geen schade op uw computer en bevatten geen virussen. Cookies dienen om ons aanbod gebruiksvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door uw browser op uw computer worden opgeslagen.

De meeste cookies die door ons worden gebruikt, zijn zogenaamde 'session cookies'. Deze worden na afloop van uw bezoek automatisch gewist. Andere cookies blijven op uw computer bewaard totdat u ze zelf wist. Door deze cookies zijn wij in staat om uw browser te herkennen bij uw volgende bezoek.

U kunt uw browser zo instellen dat u wordt geïnformeerd over het plaatsen van cookies en deze alleen incidenteel toestaat, het accepteren van cookies in bepaalde gevallen of in het geheel uitsluit, of het automatisch wissen van cookies bij het afsluiten van uw browser activeert. Bij het deactiveren van cookies kan de functionaliteit van deze website beperkt zijn.

Server-logbestanden

De provider van de website verzamelt en bewaart automatisch informatie in zogenaamde server- logbestanden, die uw browser automatisch naar ons verzendt. Dit zijn:

  • Type en versie van de browser
  • Gebruikt besturingssysteem
  • URL van de verwijzende website
  • Hostnaam van de bezoekende computer
  • Tijd van de aanvraag bij de server

Deze gegevens kunnen niet aan bepaalde personen worden gekoppeld. De gegevens worden niet samengevoegd met andere gegevensbronnen. Wij behouden ons het recht voor om deze gegevens achteraf te controleren wanneer wij concrete aanwijzingen voor onwettig gebruik hebben.

Contactformulier

Wanneer u ons via het contactformulier een aanvraag toezendt, worden de vermelde gegevens van het aanvraagformulier, inclusief de door u vermelde contactgegevens, bij ons opgeslagen ten behoeve van de verwerking van de aanvraag en voor het geval dat er vervolgvragen zijn. Wij geven deze gegevens niet zonder uw toestemming door.

SSL-encryptie

Om veiligheidsredenen en ter bescherming van de overdracht van vertrouwelijk materiaal, zoals de aanvragen die u ons als eigenaar van de website toestuurt, gebruikt deze website een SSL-encryptie. Deze versleutelde verbinding is te herkennen aan de code 'https://' in plaats van 'http://' op de adresregel van uw browser, en aan het slotje op de adresbalk.

Wanneer de SSL-encryptie geactiveerd is, kunnen de gegevens die u aan ons opstuurt, niet door derden worden meegelezen.

 

Brom: eRecht24